Asta Foam and Rubber Co.,Ltd

Asta Foam and Rubber Co.,Ltd

OEM Expo

Asta Foam and Rubber Co.,Ltd

Booth No : A121

• 2544 : ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนแอสต้าอินเตอร์กรุ๊ป พร้อมกับเครื่องจักรเพียงเครื่องเดียวในห้องแถว
• 2546 : เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น แอสต้าโฟมแอนด์รับเบอร์ จำกัด ตั้งอยู่บนพื้นที่ 1.5 ไร่พร้อมพัฒนากระบวนการผลิต ให้สามารถรองรับความต้องการได้มากขึ้น
• ปัจจุบัน : ขยายกำลังการผลิตมากขึ้น รวมพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ พร้อมปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ

All Product